Zarejestruj się w systemie e-Woda i bądź na bieżąco z rachunkami

E-WODA LOGO zaloguj się

Woda i ścieki online

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z nowej usługi o nazwie e-Woda. Za pośrednictwem platformy internetowej (Przejdź do strony: QWEB. Witaj na portalu – Gmina Wądroże Wielkie) każdy odbiorca wody może się zarejestrować i uzyskać dostęp do wystawionych faktur za dostawę wody i odbiór ścieków, sprawdzać stan należności oraz historię dokonywanych wpłat. Szczegóły dotyczące korzystania z oferowanej usługi przedstawiamy poniżej:

Krok 1 – Rejestracja

 • strona www.wadrozewielkie.pl / zakładka Urząd Gminy / zakładka e-Woda
 • portal e-Woda
 • zakładka rejestracja
 • kod klienta – nr klienta z faktury za wodę i ścieki
 • numer dokumentu – numer posiadanej faktury za wodę i ścieki
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • hasło
 • potwierdzenie hasła
 • zaznaczenie akceptacji regulaminu oraz
 • na zakończenie procesu rejestracji ZAREJESTRUJ
 • po rejestracji wymagane jest potwierdzenie konta poprzez link wysłany na adres poczty mailowej podanej podczas rejestracji

Krok 2 – Logowanie

 • strona www.wadrozewielkie.pl / zakładka Urząd Gminy / zakładka E-woda
 • portal e-Woda
 • zakładka logowanie
 • użytkownik – osobisty kod klienta
 • hasło – ustawione podczas rejestracji hasło
 • ZALOGUJ