Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników aplikacji mobilnych wydanych przez gminę Wądroże Wielkie.

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z aplikacji mobilnych wydanych przez Gminę Wądroże Wielkie
 • Gmina Wądroże Wielkie zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia usług w odrębnych regulaminach
 • Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej http://wadrozewielkie.pl/regulamin-107591-p.html
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie są przeznaczone na urządzenia mobilne oraz dostępne do pobrania przez Użytkowników na platformy Android, iOS oraz Windows Phone
 • Aplikacje służą do informowania Użytkowników o dostępnych atrakcjach turystycznych, wydarzeniach oraz aktualnościach
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie nie zbierają żadnych danych Użytkownika
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie nie przetwarzają żadnych danych Użytkownika
 • Aplikacje wydane przez Gminę Wądroże Wielkie nie udostępniają żadnych danych Użytkownika
 • Funkcja aparatu w aplikacjach wydanych przez Gminę Wądroże Wielkie wykorzystywana jest wyłącznie w celu skanowania kodu kreskowego atrakcji turystycznych oraz wykonywania zdjęć stanowiących załączniki do zgłoszeń
 • W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Gmina Wądroże Wielkie poinformuje o tym Użytkowników na stronie http://wadrozewielkie.pl/regulamin-107591-p.html
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Gminę Wądroże Wielkie, ale nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia