Wójt Gminy Wądroże Wielkie – Elżbieta Jedlecka

tel. +48 76 887 43 23
fax +48 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

 

 

 

Skarbnik Gminy Wądroże Wielkie – Dariusz Subocz

tel.+48 76 887 43 23
fax +48 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

 

 

Sekretarz Gminy Wądroże Wielkie – Tomasz Głąbicki

tel. +48 76 887 43 23
fax +48 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl