Punkt Obsługi Inwestora

Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
tel. +48 76 887 43 23
fax +48 76 887 43 25
e-mail: inwestycje@wadrozewielkie.pl