NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim


Opłata za podatek, wodę i ścieki, opłaty skarbowe

          83 8647 1020 0215 0840 2000 0001 

        Opłata wyłącznie za odpady komunalne

      20 8647 0007 0215 0840 2000 0018


 

Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział w Mściwojowie

Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział w Mściwojowie informuje, że Punkt kasowy  w Wądrożu Wielkim
od dnia 01.03.2021r. będzie czynny tylko w poniedziałki  od godziny 7:30 do godziny 15:00.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, tel.  76-818 03 76