NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim


Opłata za podatek, wodę i ścieki, opłaty skarbowe

83 8647 1020 0215 0840 2000 0001

Opłata wyłącznie za odpady komunalne

20 8647 0007 0215 0840 2000 0018