Pomimo, iż projekt zakończył się 30 grudnia 2022 r., Gmina w ramach zapewnienia trwałości Projektu nadal realizuje  usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców lokalnej społeczności, którzy mają trudności komunikacyjne. Usługi w ramach trwałości będą realizowane przez okres 22m-cy tj. do 31 października 2024 r. na dotychczasowych zasadach

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH DOOR – TO – DOOR

Przejdź do strony: regulamin-swiadczenia-uslug-door-to-door

Informacje o projekcie: Gmina Wądroże Wielkie realizuje projekt grantowy „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: Ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Gminę Wądroże Wielkie usług indywidualnego transportu door-to-door

Planowane efekty: aktywizacja społeczno-zawodowa, zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu: 302 188,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 254 684,05 zł (84,28 %)

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Usługa „door-to-door” w ramach projektu „(nie)MOBILNI mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie.”

USŁUGA BEZPŁATNEGO TRANSPORTU DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Skorzystaj z bezpłatnej usługi indywidualnego dowozu osób „DOOR-TO-DOOR” („od drzwi do drzwi”). Jeżeli jesteś:

– mieszkańcem Gminy Wądroże Wielkie, który ma trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, ze względu na ograniczoną sprawność jeśli poruszasz się o kulach lub na wózku, jesteś osobom niewidomą, słabowidzącą lub masz inne schorzenie ograniczające twoją mobilność.

– masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne),

– nie masz orzeczenia o niepełnosprawności ale masz problemy opisane wyżej

– ukończyłeś – 18 lat.

Zgłoś się do:

Urzędu Gminy w Wądrożu Wielkim
Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
tel. 726 12 11 01

Możliwy jest przewóz osób:

  • w celu załatwienia spraw w różnych instytucjach,
  • do przychodni lekarskiej, na zabiegi zdrowotne i rehabilitacyjne, do apteki,
  • na spotkania i uroczystości kulturalne np. festyny, koncerty.

Osobom niesamodzielnym w trakcie wyjazdu może towarzyszyć asystent, który pomoże wyjść z domu, wsiąść do pojazdu, wejść do budynku, pokonać schody, drzwi, itp.

Usługa bezpłatnego transportu mieszkańców gminy Wądroże Wielkie świadczona będzie od poniedziałku do piątku na terytorium województwa dolnośląskiego po wcześniejszym zgłoszeniu.

Szczegółowych informacji udziela
Urząd Gminy Wądroże Wielkie
Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
tel. 726 12 11 01

 


Nowy rok rozpoczynamy od bardzo dobrych wiadomości dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Wójt Gminy Wądroże Wielkie – Elżbieta Jedlecka podpisała umowę na realizację kolejnego projektu unijnego. Dzięki staraniom pracowników Urzędu, Gmina Wądroże Wielkie otrzymała 300 tys. zł dotacji.

Z przyznanych środków zakupimy nowoczesny, bezpieczny pojazd dostosowany do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy, którzy będą mieć możliwość transportu na telefon do urzędu, lekarza, instytucji kultury, czy też w celu aktywizacji zawodowej.

Realizacja zadania możliwa będzie dzięki pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach naboru „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.
Projekt zabezpiecza 100 % środków na realizację zadania z własnego budżetu gmina nie dołoży ani złotówki.