Telefony alarmowe

 • Telefony kontaktowe:

  667 581 424 – Pracownicy terenowi, zgłaszanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej

  667 315 909 – Oczyszczalnia ścieków

  603 435 016 – Kierownik referatu

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

telefon w godzinach pracy: 76 887 43 23, wew. 1
telefon po godzinach pracy: 601 841 874

Dzielnicowy – kontakt:
mł. asp.​ Paweł Kupczyk

 • telefon służbowy: 517 117 373 oraz 514 971 207
  (telefon komórkowy dzielnicowego aktywny w czasie służby)
 • e-mail: dzielnicowy.8@jawor.wr.policja.gov.pl
 • Jednostka: KPP Jawor
 • Adres: Jawor, ul. Armii Krajowej 2

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
tel. 76 726 22 00
tel. alarmowy: 112

Rejon patrolowania dzielnicowego to miejscowości gminy Wądroże Wielkie.

Telefony alarmowe:

 • 112 – Telefon Ratunkowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
 • 993 – Pogotowie Ciepłownicze
 • 992 – Pogotowie Gazowe
 • 991 – Pogotowie Energetyczne