Kronika Gminy Wądroże Wielkie

Kronika Gminy Wądroże Wielkie za lata 1945-2001 została opracowana z inicjatywy pracownika zajmującego się promocją gminy celem zachowania wydarzeń z tego okresu dla osób , które w nich uczestniczyły a także dla ich dzieci i wnuków.

Do opracowania kroniki wykorzystano dostępne wycinki prasowe, prace magisterskie, prowadzone kroniki oraz inne materiały. Kronikę opracowano w 2001 roku.

Pliki do pobrania: