Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Urząd Gminy Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
telefon w godzinach pracy: 76 887 43 23, wew. 1
telefon po godzinach pracy: 601 841 874
fax całodobowo 76 887 43 25
e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl

Telefony alarmowe:

 • 112 – Telefon Ratunkowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
 • 993 – Pogotowie Ciepłownicze
 • 992 – Pogotowie Gazowe
 • 991 – Pogotowie Energetyczne

Dzielnicowy – kontakt:
sierż.​ Szymon Pichalski

 • telefon służbowy: 47 874 52 27, kom. 514 971 207
  (telefon komórkowy dzielnicowego aktywny w czasie służby)
 • e-mail: dzielnicowy.8@jawor.wr.policja.gov.pl
 • Jednostka: KPP Jawor
 • Adres: Jawor, ul. Armii Krajowej 2

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze
tel. 76 726 22 00
tel. alarmowy: 112, 997

Rejon patrolowania dzielnicowego to miejscowości gminy Wądroże Wielkie.

Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

Plik do pobrania:

Pierwsza pomoc

Po czterech minutach bez tlenu ludzki mózg zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem na miejsce wypadku jest mała, dlatego niezbędna jest pierwsza pomoc.

Plik do pobrania: