Projekt pn. Zarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” realizowany w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – NABÓR NA OSI, NR PROJEKTU RPDS. 03.03.01-02-0017/19.

 

KONTAKT

Pytania można wysyłać na adres: bolkow@niskaemisja.pl

Pytania dotyczące wniosków można kierować do:

  1. Urzędów Gmin.
  2. Infolnii dla Mieszkańca – 721 74 74 47 

Wszystkie informacje dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
👉 https://www.niskaemisja.pl/
w zakładce Twoja Gmina 

👉 Szczegółowe informacje o naborze i wnioskach grantowych
👉 Szczegółowe zasady składania wniosków o rozliczanie grantów i wzory dokumentów