„Vivat Król! Vivat Konstytucja!” 🇵🇱Święto Narodowe Konstytucji 3 maja

2️⃣3️⃣0️⃣ lat temu została uchwalona ustawa zasadnicza, nazwana oficjalnie Ustawą Rządową.

👉Druga na świecie po amerykańskiej i pierwsza w Europie – Konstytucja 3 Maja. 3 maja 1971 roku sejm pod przewodnictwem marszałka Stanisława Małachowskiego uchwalił konstytucję autorstwa króla Stanisława Poniatowskiego, Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja.

✔️Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja została uchwalona 3 maja 1791 roku

👉Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja Majowa powstała w szczególnym czasie – stała się symbolem dążenia do odrodzenia kraju przez cały okres zaborów. Była przestrogą, a zarazem fundamentem jedności narodu.

👉Stała się również podstawą do odzyskania Niepodległości. Trzeba pamiętać o tej wielkiej spuściźnie, dzięki której mamy taką Polskę 🇵🇱o jakiej marzyli wszyscy walczący o nasz wolny kraj.


Wójt Gminy Wądroże Wielkie
Elżbieta Jedlecka