Pod koniec kwietnia br. wspólnie z Gminą Miejską Zgorzelec i Gminą Miejską Zawidów w ramach ogłoszonego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego złożyliśmy partnerski projekt dotyczący „Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego.
👉Tuż przed świętami otrzymaliśmy informację, że nasz projekt został wybrany do dofinansowania.
👉Inwestycją objęte zostaną:
👉W ramach zadania przewidziano wymianę wysokoemisyjnych pieców zasilanych węglem i olejem opałowym na pompy ciepła, do których prąd „produkowany” będzie za pomocą paneli fotowoltaicznych. Ponadto, by zmniejszyć straty ciepła docieplone zostaną wszystkie dachy.
We wszystkich jednostkach zaplanowaliśmy również wymianę oświetlenia z tradycyjnych świetlówek na oświetlenie lampami ledowymi.
Całkowita wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego Gmina Wądroże Wielkie otrzyma blisko 2 517 000 zł.