78. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim
19 kwietnia 1943 r. w Getcie Warszawskim wybuchło powstanie, w wyniku którego większość zamieszkujących getto Żydów poniosła śmierć lub została wywieziona do obóz koncentracyjnych.
Zryw został zorganizowany przez Żydowską Organizację Bojową wspólnie z Żydowskim Związkiem Wojskowym i był wyrazem sprzeciwu wobec decyzji o likwidacji getta oraz wobec realizowanego przez Niemców planu zagłady ludności żydowskiej. Słabo uzbrojeni powstańcy nie mieli szans wygrać ze znacznie liczniejszymi oddziałami niemieckimi.
Walczyli jednak do 16 maja 1943 r., kiedy to dowodzący oddziałami niemieckimi gen. SS Jürgen Stroop wydał rozkaz o wysadzeniu w powietrze Wielkiej Synagogi przy ul. Tłomackie.
Po zakończeniu walk dzielnica żydowska została ostatecznie zrówna z ziemią i spalona.
Od kilku lat symbolem rocznicy wybuchu powstania są żonkile – zarówno te prawdziwe, jak i papierowe. Kwiaty te mają znaczenie symboliczne. Stały się znakiem szacunku i pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. To właśnie te żółte kwiaty Marek Edelman – ostatni dowódca Żydowskiej Organizacji Bojowej składał w każdą rocznicę pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Cześć i chwała Bohaterom Powstania w warszawskim getcie!‬