Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia jest obchodzony 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, policjantów, urzędników, uczonych, prawników i ziemian. Ofiary zbrodni były grzebane w bezimiennych, zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje, Charkowie.

Świadkami odkopywania masowych grobów oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu w 1940 roku byli amerykańscy oficerowie, jeńcy wojenni.

Po zakończeniu wojny niezwłocznie poinformowali o tym wojskowe władze w Waszyngtonie. 22 grudnia 1952 opublikowano raport amerykańskiej Specjalnej Komisji Śledczej do Zbadania Faktów, Dowodów i Okoliczności Mordu w Lesie Katyńskim.

Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.