19 kwietnia 1943 r. w Getcie Warszawskim wybuchło powstanie żydowskich formacji zbrojnych przeciwko nazistowskiemu okupantowi ziem polskich. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez Niemców planu zagłady europejskich Żydów. W następstwie tego wydarzenia blisko 60 000 osób poniosło śmierć lub zostało skazanych na pobyt w obozach zagłady.
Dlatego też Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim wzięła udział w Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz dwunasty.
Dlaczego żółte żonkile? Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów.