[📢APEL]

Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej.

📍 W związku z licznymi awariami na sieci kanalizacyjnej oraz sygnałami od mieszkańców gminy, zwracamy się do Państwa z apelem o racjonalne postępowanie ze ściekami bytowymi.

Przypominamy, że kanalizacja sanitarna  nie jest pojemnikiem na odpady.

Kolektor kanalizacyjny służy wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych!

Prosimy aby NIE wrzucać do kanalizacji:
▪️odpadków organicznych (takich jak np. kości, obierki, resztki jedzenia),
▪️ pozostałości po kosmetykach, materiałach opatrunkowych i higienicznych (np. pałeczki, waciki, bandaże, podpaski, nawilżane chusteczki higieniczne, tampony, wkładki higieniczne, itp.)
▪️zużytych mopów, ścierek, szmat, gazet, ręczników papierowych, opakowań foliowych, odzieży, elementów zabawek, zakrętek, kapsli, itp.
▪️odpadów stałych, żwiru, piasku, popiołu,
▪️odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, sztucznych żywic, lakierów, olejów, tłuszczów, mieszanin cementowych itp.

📢 Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie tylko narażają Gminę na dodatkowe koszty utrzymania sieci kanalizacyjnej poprzez konieczność angażowania specjalistycznego sprzętu do jej czyszczenia, ale również w wyniku zapchania sieci kanalizacyjnej narażają siebie i swoich sąsiadów na zalanie piwnic, łazienek czy posesji, a co za tym idzie nieprzyjemny zapach.

Są to sytuacje uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Natomiast odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często prowadzą do uszkodzenia pomp przepompowni, czyli obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucona nawilżana chusteczka lub szmata wplątana w pompę przepompowni sprawia, że ulega ona uszkodzeniu, a działanie pompowni zostaje zatrzymane.

📢 Usunięcie awarii związane jest z dużymi kosztami wymiany pompy bądź jej naprawy, za którą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy płacąc rachunki za odprowadzane ścieki. Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie wolno zrzucać wód opadowych.
Zwiększenie kosztów utrzymania kanalizacji sanitarnej przekłada się bezpośrednio na wzrost cen za odprowadzane ścieki.

👉 Korzystając odpowiedzialnie z kanalizacji oszczędzamy nasze pieniądze.