Dziś odbyła się Sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie, na której Radni uchwalili Budżet na rok 2023. Projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz opinie komisji stałych Rady Gminy.
  • Budżet na rok 2023 zakłada dochody Gminy na poziomie 27.338,93 zł, wydatki 29.597.261,33 zł.
  • Deficyt budżetowy wyniesie 2.258.880,40 zł.
  • Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.925.224,40 zł.
  • Na spłatę raty kredytu przeznaczono 666.344,00 zł. plus odsetki 750 000, 00 zł, co nie wpłynie na stabilność i płynność finansową budżetu gminy.
  • Uwzględniliśmy również realizację zadań inwestycyjnych na poziomie blisko 10 milionów złotych.
Podczas obrad Rady Gminy obecnych było 14 radnych. Za przyjęciem uchwały budżetowej w przedłożonym przez Wójta kształcie głosowało 11 radnych, 3 radnych było przeciwnych.
W 2023 roku uwzględniono kontynuację zadań rozpoczętych w 2022 r. związanych z przebudową dróg, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, termomodernizacją szkół i placówek oświatowych, modernizacją oczyszczalni ścieków w Mierczycach i wymianą oświetlenia drogowego.
Przyjęty przez Radę Gminy budżet jest maksymalnie bezpieczny, mimo, że wciąż nie znamy wszystkich konsekwencji wynikających z największej od 30 lat inflacji, podwyżki cen energii, paliw, wynagrodzeń, dokładania do zadań zleconych przez Państwo, oraz ograniczeń udziału gminy w pobieranych przez Państwo podatkach.
Finanse samorządów zostały centralnie ograniczone. Zaplanowaliśmy dużo inwestycji potrzebnych gminie i mieszkańcom i nie będziemy ich realizować kosztem dodatkowego zadłużenia.
Budżet przyjęty przez radę daje spokój i bezpieczeństwo w realizacji zaplanowanych zadań i spełnienia oczekiwań mieszkańców naszej gminy.