ℹ CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 
👉1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
 
▪️Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 1️⃣2️⃣ miesięcy.
 
▪️Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 1️⃣4️⃣dni.
 
📄Deklarację można złożyć samodzielnie, bez
wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis
elektroniczny.
 
✅Wejdź na stronę
👉 www.zone.gunb.gov.pl ,
✅naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.
 
Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.
 
Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest
poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji
substancji powodujących smog.
Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które
przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa,
np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą
się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW