Z okazji Dnia Bibliotekarza podziękowałam🌹 Pani Marcie Jamrozik pełniącej obowiązki dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim📖 za pracę dla społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy i promowanie kultury w Gminine Wądroże Wielkie.

Wszystkim bibliotekarzom życzę zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa.🌹

Niech Państwa codzienna działalność i starania przekładają się na rosnącą liczbę zwolenników książki📖

——————————————

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Elżbieta Jedlecka