W Dniu Myśli Braterskiej wszystkim zuchom, harcerzom, harcerkom, instruktorom przesyłamy życzenia pozytywnego i braterskiego podejścia do świata na każdy dzień harcerskiej służby.
Życzę Wam, aby z każdym dniem Wasze gromady, drużyny, szczepy czy hufce były namacalnym dowodem tego, że harcerze pozostawiają świat lepszym, niż go zastali.


Czuwaj !