Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka odwiedziła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, gdzie na ręce Pani Kierownik Wiesławy Wasiak-Mic wraz z Sekretarzem Gminy Tomaszem Głąbickim oraz Skarbnikiem Gminy Dariuszem Suboczem, złożyła życzenia pracownikom socjalnym.

Dziękujemy za Państwa poświęcenie i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień przynosi zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy, a nagrodą za Państwa trud i wysiłek niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie.