Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim, dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotowała dzisiaj piknik przyrodniczy dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Wądroże Wielkie.
Pokaz mody przygotowany z materiałów podlegającym recyklingowi, gry sportowe, zmagania w konkursach umysłowych, projektowanie własnych toreb wielorazowego użytku, pokazy chemiczne i wiele, wiele różnych atrakcji z dopiskiem „EKO” czekały na boisku szkolnym w Wądrożu Wielkim.
Dzisiejsze wydarzenie było finałem wszystkich dotychczasowych przedsięwzięć proprzyrodniczych, które zostały zorganizowane w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” tj.:
  • warsztaty ekologiczne nt. m. in.: „jak segregować, by dbać o planetę”, ” spotkanie z fauną i florą okolicznych lasów i parków”, ” zwierzęta naszych pól i lasów”,
  • gminny konkurs plastyczny pt. „Świat w naszych rękach”,
Gratulacje dla organizatorów i ogromne brawa dla wszystkich uczestników dzisiejszego pikniku oraz wszystkich wydarzeń promujących ekologię.
Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej części 2) Fundusz Ekologii