Informacja dla Mieszkańców Pawłowic Wielkich

W związku z awarią sieci wodociągowej, dzisiaj o godzinie 18:00 do miejscowości Pawłowice Wielkie zostanie dostarczona przez Ochotniczą Straż Pożarną z Granowic woda do celów sanitarnych

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do poboru wody.

  • Woda pitna zostanie dostarczona mieszkańcom 20.01.2021 r. rano .
  • Samochód z woda pitną będzie stał na placu przy przystanku od godziny 8:00 do godziny 10:00.

Aktualizacja: godz. 14:30

Informujemy że dla mieszkańców wsi Pawłowice Wielkie dostępny jest punkt poboru wody na Oczyszczalni Ścieków w Mierczycach w godz. od 6:00 do 22:00.

Telefony kontaktowe:

667 581 424 – Pracownicy terenowi, zgłaszanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej

667 315 909 – Oczyszczalnia ścieków

603 435 016 – Kierownik referatu