W najbliższym czasie spotkamy się z mieszkańcami:
  • Wierzchowic – 21.11.2022 r., o godz.16:00 – Świetlica Wiejska w Wądrożu Wielkim,
  • Biernatek – 21.11.2022 r., o godz.17.00 – Świetlica Wiejska w Biernatkach,
  • Kosisk – 23.11.2022 r., o godz.16:00 – Świetlica Wiejska w Kosiskach,
  • Kęp – 23.11.2022 r., o godz.17:30 – Świetlica Wiejska w Kępach,
  • Wądroża Małego – 28.11.2022 r., o godz.16:00 – Świetlica Wiejska w Wądrożu Małym,
  • Budziszowa Małego – 28.11.2022 r., o godz.17:30 – Świetlica Wiejska w Budziszowie Małym.
Serdecznie zapraszamy.