Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka podpisała dzisiaj kolejną umowę na przebudowę dwóch dróg w Gminie Wądroże Wielkie:
  • drogi wewnętrznej w Budziszowie Wielkim,
  • drogi gminnej pomiędzy Wądrożem Małym a Mierczycami.
Inwestycje zrealizuje EUROVIA POLSKA S.A Całkowita wartość zadań to blisko 2,1 mln. zł. Realizacja obu zadań możliwa jest dzięki pozyskanym przez gminę środkom z programu Polski Ład.