Nie ustajemy w realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Wądroże Wielkie. Dlatego też, Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie odwiedziła miejsca, w których prace budowlane zostały zakończone lub jeszcze trwają.
  • Do użytku została oddana droga wewnętrzna – dojazdowa do gruntów rolnych, posesji zlokalizowanej na działce nr 137 (na odcinku 380 mb.) w Skale,
  • na boisku piłkarskim w Granowicach, trwają prace remontowo-budowlane budynku klubowego Rodło Granowice,
  • w świetlicy wiejskiej w Budziszowie Wielkim trwa przebudowa ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych,
  • w Sobolewie prowadzone są prace przy utworzeniu mieszkania chronionego,
  • zakończono prace przy przebudowie drogi wewnętrznej (od drogi powiatowej nr 2798D do terenu rekreacyjno-sportowego) w Kosiska.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej gminy. Razem tworzymy miejsce, w którym warto mieszkać i rozwijać się. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie