📢 Kolejne spotkanie seniorów w sieci

Jaworscy policjanci zapraszają seniorów na kolejne spotkanie w sieci na żywo, które odbędzie się już 1️⃣2️⃣ kwietnia 2021 r. w godzinach 9.00-9.30 w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze w serwisie YOUTUBE na profilu Komendy Powiatowej Policji w Jaworze pod linkiem:

 https://youtu.be/4lyT6HjRpwM.

Spotkanie prowadzić będzie policjant 👮‍♂️ z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz przedstawiciel jaworskiego Urzędu Skarbowego.

 Celem działań jest przede wszystkim kontakt Policji z seniorami i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuacje, w których osoby stają się ofiarami przestępstwa.

🔴 Uświadomienie, co jest powodem takiego stanu rzeczy i wskazanie, jak można zatrzymać ten proces.
Spotkania te mają na celu zapoznanie seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegającymi negatywnym zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, rozboje oraz podniesienie ich świadomości z zakresu własnego bezpieczeństwa.

🔴 Seniorzy, którzy będą mieli możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu profilaktycznym uzyskają informacje, do jakich zdarzeń z udziałem seniorów doszło na danym terenie, jak również będą mogli zadawać pytania, na które w trakcie spotkania lub po odpowie policjant oraz zaproszony gość.