Wójt Gminy Wądroże Wielkie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w konkursie na „Najładniejszą kartkę wielkanocną”

Wygrana praca zostanie wydrukowana i będzie oficjalną kartką wielkanocną Gminy Wądroże Wielkie.

Zgłoszenia na konkurs trwają  od 28 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r.

Regulamin konkursu na „Najładniejszą kartkę wielkanocną”

Konkurs na "Najpiękniejszą kartkę wielkanocną"