Nagrodę Wójta Gminy Wądroże Wielkie wręczyłam dziś Pani Renacie Jopkiewicz – nauczycielowi ze Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim.
Pani Renata od wielu lat wychowuje i kształci młode pokolenia, kształtując w nich postawy i zachowania z których jesteśmy dumni.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej całemu Gronu Pedagogicznemu na ręce Dyrektora Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim Pani Zofii Pyż przekazałam życzenia i podziękowania za ich trudną, pełną poświeceń pracę.

 

Dziękuję  – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie.