Nowo otwarte Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „Krajobrazy” . W spotkaniu z Prezesem Tadeuszem Samborskim uczestniczyłam wspólnie z p.o dyrektora Martą Jamrozik oraz z sekretarzem gminy Tomaszem Głąbickim. Rozmawialiśmy o kolejnym projekcie, który planujemy zrealizować dla mieszkańców naszej Gminy.
„Festiwal Piosenki Anny German – Eurydyka” to cykl koncertów realizowanych przez artystów pochodzących z Białorusi na scenach nie tylko Dolnego Śląska. Od wielu lat koncerty organizuje Pani Marina Towarnicka oraz Pan Witali Oleszkiewicz, którzy w trakcie spotkania przedstawili planowany program koncertu.
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim planuje organizacje takiego koncertu dla naszych mieszkańców już w październiku.
Wkrótce więcej szczegółów.