W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka oficjalnie pogratulowała i przywitała Pana Piotra Domaradzkiego, który w drodze konkursu objął stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim.
Do końca ub. roku pełnił on przez wiele lat funkcję Zastępcy Dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze. Od tego roku samodzielnie będzie zarządzał GOPS w Wądrożu Wielkim. Doświadczenie zawodowe i wiedza zdecydowały o wyborze Pana Piotra na stanowisko Kierownika GOPS w Wądrożu Wielkim.
W imieniu własnym i całej wspólnoty lokalnej Pani Wójt przekazała nowemu Kierownikowi serdeczne gratulacje, życząc samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami i klientami pomocy społecznej.