W dniu dzisiejszym przekazaliśmy dyrektorowi szkoły Pani Zofii Pyż nowy, zakupiony przez Gminę Wądroże Wielkie traktorek do koszenia terenów zielonych.

Zdecydowaliśmy się na zakup i przekazanie nowego sprzętu z uwagi konieczność utrzymania w należytym stanie terenu przy i wokół szkoły.

Stary, wysłużony sprzęt, który do tej pory użytkowała szkoła, po remoncie i konserwacji przekazany będzie pracownikom referatu komunalnego, którzy będą kosić tereny zielone należące do gminy w Wądrożu Wielkim.

Cieszę się, że niespodzianka przygotowana na 1 września udała się. Mam nadzieję, że nowy sprzęt posłuży długo i będzie bezawaryjny.