Organizacja pracy Urzędu Gminy Wądroże Wielkie od 29 marca 2021 r.

Szanowni Państwo, w związku z narastającą falą zakażeń COVID-19 prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz o załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie, poprzez e-mail).

🔴Adres skrytki EPUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka
🔴Adres e-mail: urzad@wadrozewielkie.pl
🔴 Numer kontaktowy: 76 887 43 23; 507 867 278

W przypadku braku możliwości skorzystania z drogi elektronicznej załatwienie osobiście spraw w Urzędzie będzie możliwe jedynie po uprzednim wyznaczeniu terminu
i godziny indywidualnego przyjęcia z zachowaniem reżimów sanitarnych
.

Dokumenty można składać również w Urzędzie Gminy
poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w przedsionku Urzędu.

Prosimy również w miarę możliwości o dokonywanie wpłat za pośrednictwem
przelewów internetowych, Poczty Polskiej oraz oddziałów banku.

Prosimy Państwa o umawianie się na indywidualną godzinę przyjęcia telefonicznie lub poprzez e-mail.
Urzędnik poinformuje Państwa jakie dokumenty należy przedłożyć, aby sprawa została niezwłocznie rozpatrzona.