Szanowni Państwo, w związku z narastającą falą zakażeń COVID-19 prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie oraz o załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie, poprzez e-mail).
 Adres skrytki EPUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka
 Adres e-mail urzad@wadrozewielkie.pl
W przypadku braku możliwości skorzystania z drogi elektronicznej załatwienie osobiście spraw w Urzędzie będzie możliwe po uprzednim wyznaczeniu terminu godziny indywidualnego przyjęcia z zachowaniem reżimów sanitarnych.
Wykaz telefonów:
 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: 76 887 43 23; 667 315 909 (opłaty za wodę i ścieki)
 URZĄD STANU CYWILNEGO (ewidencja ludności, zameldowania, dowody osobiste)- 76 887 43 23 wew. (1)
 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (gospodarka komunalna, ochrona środowiskowa, czyste powietrze, przyłącza wod.kan.)- 76 887 43 23 wew. (4)
 REFERAT FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI (podatki, deklaracje, odpady)- 76 887 43 23 wew. (0) lub (2)
 REFERAT INWESTYCJI:
o plany miejscowe, rolnictwo – 76 887 43 23 wew. (6)
o inwestycje 76 887 43 23 wew. (7),
o drogownictwo 76 887 43 23 wew. (😎
 SEKRETARIAT: 76 887 43 23 wew. (9); 507 867 278
Dokumenty można składać również w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Klienta – parter. Prosimy również w miarę możliwości o dokonywanie wpłat za pośrednictwem przelewów internetowych, Poczty Polskiej oraz oddziałów banku.
Ta prewencyjna decyzja została podjęta dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu. Prosimy o zrozumienie, chcemy zminimalizować ryzyko i zachować ciągłość pracy urzędu, by ewentualne zakażenie nie spowodowało paraliżu administracyjnego.
Zapytania i wątpliwości można na bieżąco kierować do pracowników merytorycznych drogą e-mailową i telefoniczną. Urzędnik poinformuje Państwa jakie dokumenty należy przedłożyć, aby sprawa została niezwłocznie rozpatrzona.