Sołectwo Mierczyce, podczas zebrania wiejskiego dokonało wyborów nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Głosami mieszkańców Sołtysem Mierczyc została Pani Joanna Kurpisz. W skład Rady Sołeckiej wybrano Małgorzatę Kuklewską, Jolantę Dębicką i Ryszarda Sałaj. Nowej Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej serdecznie gratulujemy i życzymy dobrej współpracy dla dobra Mieszkańców.

W spotkaniu tym, udział wzięła Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wraz z Sekretarzem Gminy Tomaszem Głąbickim oraz pracownikami Urzędu Gminy Wądroże Wielkie. Wójt Gminy omówiła bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Gminy Wądroże Wielkie, plany na rok 2023 oraz odpowiedziała na wiele nurtujących pytań zadawanych bezpośrednio przez mieszkańców

.