W galerii Ars&Historia w Bolkowie, odbyło się Podsumowania Edycji 2022 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów przygotowane przez Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów. Była to doskonała okazja do tego, by wyróżnić i podziękować za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnych społeczności stowarzyszeniom, które stały się beneficjentami programu.
Wśród wyróżnionych znalazło się Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego Cichowodzianie, w imieniu których gratulacje odebrała Pani Danuta Danilewicz.
 W ramach projektu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce „Cichowodzianie” wykonali dwa zadania:
  • w 2021 r. ” Zielony skwerek pod dębem w Budziszowie Wielkim stworzymy a wirusa w izolację odstawimy”,
  • w 2022 r. „Miejsce ogniskowe w zielonym zakątku – atrakcją wsi i celem dla integracji”.
Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.