Gmina Wądroże Wielkie po raz pierwszy wzięła udział w kampanii Złoty Wąs, która ma na celu promowanie wśród mężczyzn badań profilaktycznych związanych z m. in. wczesnym wykrywaniem chorób nowotworowych i pokrewnych. Kampania była skierowana przede wszystkim do mężczyzn w wieku 40+.
Dzięki zaangażowaniu Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim, 25 mężczyzn z Gminy Wądroże Wielkie zostało przebadanych .
W siedzibie Starostwa Powiatu Legnickiego odbył się briefing podsumowujący zakończoną kampanię, w którym w imieniu gminy uczestniczył sekretarz gminy Tomasz Głąbicki. Spośród wszystkich gmin z powiatu Jaworskiego udział w tym przedsięwzięciu wzięła również Gmina Bolków.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć aktywny udział w tej, jakże słusznej akcji zdrowotnej. Liczymy, że w przyszłym roku liczba chętnych Panów dbających o swój stan zdrowia w naszej gminie, zwiększy się.
(FOTO: e-legnickie.pl)