W ramach bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury okołodrogowej, wykonano prace, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu kołowego na drogach gminnych:

  •  na skrzyżowaniach dróg w m. Wądroże Wielkie, Bielany, Budziszów Wielki zamontowano lustra drogowe w miejscach, które były narażone na potencjalne zajścia drogowe (kolizje, wypadki)
  •  naprawiona została nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej relacji Wądroże Małe – Mierczyce na odcinku ok. 1 km przez co został poprawiony komfort jazdy
  •  w ramach współpracy z Gminną Spółką Wodną odtworzony został rów melioracyjny
    w miejscowości Wądroże Wielkie (osiedle) na odcinku 0,7 km, odprowadzający wody opadowe z kanalizacji burzowej.