♦️Podczas zarządu Gminnego OSP omówiono najważniejsze kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gmina Wądroże Wielkie
Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, w ten sposób Druhowie i goście uczcili pamięć Druhów OSP, którzy w ostatnim czasie odeszli na Wieczną Służbę ✝️
♦️W posiedzeniu zarządu uczestniczyli:.
Druh Andrzej Kołek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP,
Druhowie: Jan Grygorcewicz, Jarosław Laska, Andrzej Sobiergaj, Dawid Drabik, Paweł Piwowarski, Ireneusz Sikora oraz zaproszeni goście : Tomasz Głąbicki Sekretarz Gminy, Sandra Węglarz Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wądrożu Wielkim oraz Lucyna Jasińska.
Prezes Zarządu omówił z pozostałymi uczestnikami spotkania sprawy dotyczące min. obchodów Dnia Strażaka na poziomie gminy i powiatu, organizacji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, organizacji zawodów strażackich. W trakcie posiedzenia Prezesi poszczególnych jednostek OSP z zadowoleniem przyjęli fakt przyjęcia przez Radę Gminy uchwały, która podnosi stawkę za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i akcjach gaśniczych.