Na zaproszenie Dolnośląskiej Izba Rolniczej oraz Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Hawran, radnymi Krzysztofem Szwedo i Danutą Danilewicz, sołtysami Grzegorzem Bugaj i Waldemarem Stęcel oraz rolnikami z naszej gminy i delegatami Izb Rolniczych Naszej Gminy oraz Sekretarzem Gminy Tomaszem Głąbickim, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka uczestniczyli w uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandaru Radzie Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego.
Ten szczególny dzień rozpoczął się Eucharystią w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Łukasz Misiak, który pobłogosławił sztandar. Dalsza część uroczystości przeniosła się do Magnolia Hotel&Restauracja, gdzie nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ w drzewce sztandaru przez jego fundatorów, wręczenie podziękowań i medali zasłużonym rolnikom i producentom rolnym.
Szczególne gratulacje należą się rolnikom z Gminy Wądroże Wielkie, którzy zostali w wyróżnieni Złotymi Medalami Dolnośląskiej Izby Rolniczej za wieloletnią pracę i wkład w rozwój rolnictwa. Te szczególne wyróżnienia otrzymali:
  • Pan Wojciech Krasecki
  • Pan Bronisław Boś,
  • Pan Jan Grygorcewicz
  • Pan Andrzej Sobiegraj.
  • Pan Leszek Adamiec,
Gminę Wądroże Wielkie z mocną reprezentacją – podczas Mszy Świętej i spotkania śpiewał Zespół Folklorystyczny Cichowodzianie, a w poczcie sztandarowym gminę reprezentował Pan Grzegorz Hawran.

Dziękujemy za zaproszenie Panu Prezesowi Waldemarowi Jankowskiemu. Niech otrzymany sztandar, będący symbolem najwyższych wartości: wierności, honoru i męstwa oraz tożsamości Rady służy w najważniejszych dla Państwa chwilach.