Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka, podczas spotkania z sołtysami z Gminy Wądroże Wielkie, omówiła bieżące sprawy sołectw, w tym m. in. kwestię dotyczące wynajmu świetlic wiejskich, oraz sprawy podnoszonej na piśmie przez Radnego Rady Gminy związanej z koniecznością zmiany regulaminu na najpiękniejsze stoisko i wieniec dożynkowy, który to regulamin został wypracowany przez sołtysów i rady sołeckie w poprzednich latach.
Była to również okazja do tego, by przekazać Sołtysom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.