400 sztuk drzew miododajnych (lipy drobnolistne, czereśnie i wiśnie) zasadzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim i Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim. W ramach środków pozyskanych przez Gminę Wądroże Wielkie z Budżetu Województwa Dolnośląskiego, uczniowie w ramach zajęć szkolnych wzięli udział w programie pn. „Rąbienice – przeciwdziałanie erozji gleby i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych”.
Uczniom, nauczycielom i dyrekcji obu szkół serdecznie dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie i pomoc w realizacji nasadzeń.