👉Rozpoczęły się prace komisji, która wkrótce ustali jakie inwestycje w opinii mieszkańców sołectwa Kępy są najpilniejsze do realizacji w ich miejscowości.

✔️Tak jak obiecałam – fundusze pozyskane ze sprzedaży części boiska i przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkalną będą przeznaczone na realizację przedsięwzięć w miejscowości Kępy.

✔️Listę zadań – wskazaną podczas spotkania w dniu 24 marca br. przez przedstawicieli sołectwa poddaliśmy konsultacjom mieszkańców.

👉Obecnie pracownicy urzędu oraz przedstawiciele sołectwa analizują każdą ankietę. O wynikach pracy komisji poinformujemy niebawem

 

 

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Elżbieta Jedlecka