😊 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rozpoczęta!
 
Szkoły z terenu Gminy Wądroże Wielkie ogłosiły rekrutację na rok szkolny 2021/2022
 
Więcej informacji o naborze na stronie internetowej:
 
 
🏫 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim
 
 
 
🏫 Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim
 
 
 
🏫 Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim