5000 zł do „wzięcia” – czyli zbieraj deszczówkę do podlewania 🙂

ℹ️ Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłaszają drugi nabór do programu „Moja Woda” 💦
✅ Jaki jest cel programu?
Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny
Na program „Moja Woda” przeznaczono 100 mln zł !
✅ Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
➡ Nabór wniosków potrwa od 22 marca do wyczerpania zasobów pieniężnych.
Więcej informacji o programie na stronie: