W świetlicy wiejskiej w Granowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Granowice.
Naczelnik OSP Granowice Jan Grygorcewicz przedstawił zebranym ubiegłoroczny zakres działań, a także plan działań jednostki na rok obecny, a Przewodnicząca Komisji Finansowej zobrazowała stan budżetu jednostki.
Część sprawozdawcza została zakończona głosowaniem Członków nad wotum zaufania dla Zarządu, które ostało udzielone jednogłośnie.
W imieniu Elżbiety Jedleckiej Wójta Gminy Wądroże Wielkie podziękowania za swoją służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy oraz życzenia przekazał Sekretarz Gminy Tomasz Głąbicki.
Wasza służba niech będzie dla Was dumą!