Weronika Bartusiak – mieszkanka naszej Gminy uczennica Zespołu Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy, została wyróżniona i otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021.

To ogromne wyróżnienie uczennicy i powód do dumy dla rodziców ale także dla naszej wspólnoty samorządowej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest co roku najwybitniejszym uczniom z całej Polski. Z uwagi na panujące obostrzenia dyplom w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wręczył Dyrektor Szkoły do której uczęszcza Weronika.

Serdecznie gratuluję stypendystce Weronice oraz jej rodzicom i życzę kolejnych sukcesów edukacyjnych.

Weronika Bartusiak otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów