Z okazji Święta Wojska Polskiego,
wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym wojska,
życzymy wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i w codziennej służbie Polsce.
Żołnierska służba naszej Ojczyźnie i społeczeństwu jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych.
Jest świadectwem miłości do Polski.
Serdecznie dziękujemy ze wszelki trud i zaangażowanie
oraz wkład na rzecz obronności naszej Ojczyzny.

Wójt Gminy Elżbieta Jedlecka