Wjeżdżając do Wądroża Wielkiego, nikt z Państwa nie będzie miał już żadnej wątpliwości, iż jest to teren Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów, którego Gmina Wądroże Wielkie jest integralną częścią.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” powstała tablica drogowa, informująca o kilku, geoatrakcjach, takich jak:
Mam nadzieję, że dzięki temu, Podróżujący przez Gminę Wądroże Wielkie zatrzymają się na chwilę, by zostać naszymi Gośćmi podziwiającymi przyrodnicze atrakcje, które przygotowała dla nich natura. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie