W dniu dzisiejszym  podpisałam umowę na transport uczniów do Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim w roku szkolnym 2021/2022. W przeprowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył PKS Wołów. Pan prezes Wojciech Rygielski, który podpisał umowę zapewnił o pełnej sprawności i gotowości pojazdów, które będą woziły dzieci. Usługa po raz pierwszy będzie świadczona przez tą firmę. Transport prowadzony będzie od września 2021 do czerwca 2022 i obejmuje dowóz dzieci
z Kęp, Kosisk, Sobolewa, Postolic, Budziszowa Małego, Janowic, Uszy, Rabienic, Gądkowa, Granowic, Jenkowa i  Bielan.